Ενημερωτική εκδήλωση για τον ΟΗΕ

«Ο κόσμος αλλάζει. Μπορεί να αλλάξει. Και μπορεί να αλλάξει μόνο με τη δική σας συμβολή».

Αυτό ήταν ένα από τα μηνύματα προς τους μαθητές του Κολλεγίου Ανατόλια τα οποία ακούστηκαν κατά τη διάρκεια μίας πολύ ενδιαφέρουσας ενημερωτικής εκδήλωσης. Την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, ο κ. Δημήτρης Φατούρος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Ελλάδα και την Κύπρο στο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC) επισκέφθηκε το Κολλέγιο Ανατόλια, κατόπιν προσκλήσεως της υπεύθυνης καθηγήτριας του ομίλου Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη κας Ιουστίνης Κατέρη, και μίλησε στους μαθητές της Γ΄ τάξης του 1ου και 2ου Γυμνασίου. Το κοινό, ήδη εξοικειωμένο με τον ΟΗΕ τόσο μέσα από την προετοιμασία που γίνεται στο σχολείο στο πλαίσιο του εξωσχολικού ομίλου MUN (Model United Nation) όσο και με τη συμμετοχή του με ομάδες του σχολείου στις διοργανώσεις MUN στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρακολούθησε με μεγάλη προσοχή την ομιλία.

Ο κ. Φατούρος παρουσίασε τους πιο σημαντικούς σταθμούς της ζωής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), που «γεννήθηκε» επίσημα το 1945 με στόχο να ενώσει τη διεθνή κοινότητα και να ενθαρρύνει τα κράτη- μέλη να συνεργαστούν για την ειρήνη, τη συλλογική ασφάλεια, τον σεβασμό της νομιμότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καθώς οι διαχρονικοί στόχοι του ΟΗΕ εξειδικεύονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής, ο κ. Φατούρος παρουσίασε στα παιδιά το νέο μεγάλο πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών: τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που θα υλοποιηθούν έως το 2030. Πρόκειται για μία δέσμη 17 στόχων και 169 συνδεόμενων σκοπών που καλύπτουν θέματα όπως η φτώχεια, η ισότητα των φύλων, η υγεία, η εκπαίδευση, η χρηστή διακυβέρνηση, η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος.

«Να δείτε τον ΟΗΕ ως τον δικό σας οργανισμό. Γιατί οι στόχοι του είναι οι στόχοι της ίδιας της ανθρωπότητας» υπογράμμισε ο κ. Φατούρος που στη συνέχεια δέχθηκε πολλές ερωτήσεις από τους μαθητές τόσο για τον ρόλο και τη λειτουργία του ΟΗΕ, όσο και για τις δυνατότητες εργασίας στον διεθνή οργανισμό.

Από αριστερά: Στέλιος Αξαρλής, διευθυντής 1ου Γυμνασίου Κολλεγίου Ανατόλια, Ρόη Σταμάτη, Διευθύντρια 2ου Γυμνασίου Κολλεγίου Ανατόλια, Δημήτρης Φατούρος Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Ελλάδα και την Κύπρο στο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC), Ιουστίνη Κατέρη, φιλόλογος, υπεύθυνη καθηγήτρια του ομίλου Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη.


Since being founded in 1886 in Merzifon of Asia Minor, Anatolia has been synonymous with quality education. Based in Thessaloniki since 1923, Anatolia College is a private, non-for-profit educational institution imbued with the highest ideals of Greek and American education. Today, Anatolia comprises three academic divisions, offering education of the highest standards to young people as well as adults from Greece, the US and the Balkans: Anatolia Elementary School (Kindergarten - 6th Grade), Anatolia High School (Gymnasion and Lykeion High School and IBDP), and ACT - American College of Thessaloniki, which offers graduate and post-graduate programs. At the same time, CTY Greece (Center for Talented Youth) operates at Anatolia College since 2014, in collaboration with Johns Hopkins University and the Stavros Niarchos Foundation.


(c) 2015 Anatolia College